แบบสอบถาม RLD


ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม RLD
(Ramathibodi Language Development questionnaire)

ใช้สำหรับประเมินพัฒนาการทางภาษาของบุตรหลานอายุ 18-30 เดือน และให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี้เป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้น

เพิ่มเติม

เด็กๆก็มีหัวใจ


ใครได้ดูหนังเรื่อง Inside Out บ้างคะ รู้สึกอย่างไร หนังเรื่องนี้เป็น talk of the town ในกลุ่มคนที่ทำงานด้านจิตวิทยาเด็กพอสมควรทีเดียว หนังทำได้สนุกและมีสาระแบบชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญเองยังต้องยอมรับ สรุปว่าหนังที่ดูสนุกแบบเด็กๆเรื่องนี้ มีเนื้อหาที่ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ควรได้มีโอกาสไปดู เพื่อเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของเด็กๆ และน่าจะช่วยให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

เพิ่มเติม

ความจริงเกี่ยวกับเดอะดาวน์


ช่วงนี้ภาพยนตร์เดอะดาวน์กำลังออกฉายตามโรงภาพยนตร์ ยังไม่มีโอกาสไปดู แต่ตั้งใจว่าจะไปแน่ๆ เพราะอ่านจากบทสัมภาษณ์ผู้สร้างแล้ว คิดว่าต้องชื่นชมอย่างยิ่ง ที่กล้านำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่เกิดมาแตกต่างจากคนอื่นทั่วไป และการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนอีกด้วย เพราะไม่แน่ว่าจะมีคนยอมจ่ายค่าตั๋วเข้าไปดูมากน้อยเพียงใด จึงอยากช่วยเชียร์ในฐานะของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษมานาน

เพิ่มเติม