ความจริงเกี่ยวกับเดอะดาวน์


ช่วงนี้ภาพยนตร์เดอะดาวน์กำลังออกฉายตามโรงภาพยนตร์ ยังไม่มีโอกาสไปดู แต่ตั้งใจว่าจะไปแน่ๆ เพราะอ่านจากบทสัมภาษณ์ผู้สร้างแล้ว คิดว่าต้องชื่นชมอย่างยิ่ง ที่กล้านำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่เกิดมาแตกต่างจากคนอื่นทั่วไป และการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนอีกด้วย เพราะไม่แน่ว่าจะมีคนยอมจ่ายค่าตั๋วเข้าไปดูมากน้อยเพียงใด จึงอยากช่วยเชียร์ในฐานะของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมานาน

ความจริงเกี่ยวกับ “เดอะดาวน์” หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการคือ กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ดาวน์เป็นชื่อของหมอคนแรกที่มองเห็นลักษณะเฉพาะของเด็กกลุ่มนี้ และจัดแยกไว้ จนต่อมาทราบสาเหตุว่าเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมคู่ที่ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ได้เป็นการถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่โดยตรง มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอายุที่มากของแม่จะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ลักษณะสำคัญของเด็กเราสามารถสังเกตได้จากรูปร่างหน้าตา ที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเกิดในเชื้อชาติใด เดอะดาวน์จำนวนหนึ่งที่เกิดมา จะมีความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายร่วมด้วย ได้แก่ พัฒนาการของสมอง ความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างอ่อน บางคนมีหัวใจหรือระบบการย่อยอาหารผิดปกติ เนื่องจากกลุ่มอาการดาวน์นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมายาวนาน แพทย์ในยุคปัจจุบันจึงสามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เร็ว และมีผลการรักษาค่อนข้างดี ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ดีกว่าในอดีตมาก จึงเป็นที่มาว่าในสังคมที่เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของมนุษย์ และรู้จักเดอะดาวน์กันดีแล้ว จึงมีโอกาสเห็นคนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับคนทั่วไปได้ไม่ยาก

ขณะที่ในสังคมไทยเรา หลายครอบครัวมักเลือกที่จะเก็บเด็กไว้ในบ้าน ไม่ค่อยพาไปไหน เพราะกังวลต่อสายตาของผู้คนในสังคม ที่มองอย่างไม่เข้าใจ ภาพยนตร์เดอะดาวน์จึงน่าจะเป็นการจุดประกายให้ผู้คนในสังคมเริ่มมองคนที่แตกต่างจากเรา ว่ามันเป็นธรรมชาติของความหลากหลาย ไม่ใช่ความผิดของใคร หากเขาเหล่านี้ได้รับโอกาสเหมือนคนอื่นๆ เราก็จะมีโอกาสเห็นเดอะดาวน์เรียนจบปริญญาตรีมากขึ้น เป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคมได้ ไม่ใช่เป็นภาระเสมอไป หากใครได้ใกล้ชิดกับเดอะดาวน์บ้าง จะทราบดีว่าเขาเหล่านี้โดยเฉลี่ยมักเป็นคนอารมณ์ดี ไม่เป็นพิษภัยกับใคร

แม้จะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่ช่วยตรวจหาความเสี่ยงในกลุ่มแม่อายุมากได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีเด็กกลุ่มนี้เกิดขึ้นจำนวนหนึ่งแน่นอน เพราะแม่อายุน้อย แม้ความเสี่ยงจะน้อยกว่า ก็ยังมีโอกาสเกิดลูกออกมาเป็นกลุ่มอาการดาวน์ได้ ในโรงพยาบาลใหญ่ๆบางแห่ง จึงเริ่มมีการตรวจเลือดแม่เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าจะมีความเสี่ยงนี้หรือไม่

สุดท้าย ขอปรบมือดังๆให้กับทุกครอบครัวที่ยินยอมให้ลูกมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ ขอชื่นชมด้วยหัวใจ ถึงความกล้าหาญที่ให้ลูกได้มีโอกาสออกมาสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ แม้อาจจะยังมีคนบางกลุ่มไม่เข้าใจนัก แต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่คงจะต้องมีก้าวต่อๆไป สำหรับทั้งเดอะดาวน์และเด็กที่มีความพิเศษกลุ่มอื่นๆ ผู้เขียนยืนยันว่าไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆ เชียร์ด้วยความเต็มใจ อยากให้พวกเราออกไปให้กำลังใจชมภาพยนตร์กันมากๆ

ย้อนกลับ