วัน
กิจกรรม
วันอังคาร
Speech Therapy (ST),
Occupational Therapy (OT)*
วันพุธ
Speech Therapy (ST),
Occupational Therapy (OT)*
วันพฤหัสบดี
Speech Therapy (ST)
วันศุกร์
Occupational Therapy (OT)
วันเสาร์
Music therapy and Music so fun,
Speech Therapy, Occupational Therapy,
Creative Art 'n' Craft
Playful cooking
วันอาทิตย์
Music therapy and Music so fun,
Speech Therapy, Occupational Therapy,
Creative Art 'n' Craft
Playful cooking
* Update every week