วัน
กิจกรรม
วันอังคาร
Speech Therapy (ST),
Occupational Therapy (OT)*
วันพุธ
Speech Therapy (ST),
Occupational Therapy (OT)*
วันพฤหัสบดี
Speech Therapy (ST)
วันศุกร์
Occupational Therapy (OT)
วันเสาร์
Music therapy and Music so fun,
Speech Therapy, Occupational Therapy,
Creative Art 'n' Craft
Playful cooking
วันอาทิตย์
Music therapy and Music so fun,
Speech Therapy, Occupational Therapy,
Creative Art 'n' Craft
Playful cooking
* Update every week
ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาเด็ก

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

We will explore your child's potential

ชั้น 2 โซน บ้านยุโรป
The Paseo Town รามคำแหง
โทร 0968903865 (9.00-18.00 น.) ,02-111-3042 (14.00-18.00 น.)
Facebook : KidsExpertGroup